Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid rogorts industriis, romelits ojakhebs khshirad gauziaros mushaoba da tskhovreba permashi tavad, mteli ojakhi sheidzleba iqos riskis dazianebebi, avadmqopoba da sikvdili. gavrtselebuli mizezebi pataluri dazianebebi akhalgazrda permis mushakebi moitsavs drowning, mankanebi da avtomobili dakavshirebuli ubeduri shemtkhveva. shromis saertashoriso organizatsia miichnevs, soplis meurneoba "ert-erti qvelaze sashishi qvela ekonomikur sektorshi." igi apasebs, rom tsliuri samushao dakavshirebuli daghupulia shoris soplis meurneobis tanamshromlebs minimum 170,000, orjer sashualo machvenebeli skhva samushaoebi. garda amisa, shemtkhveva sikvdili, dazianeba da avadmqopobis dakavshirebuli sasoplo-sameurneo sakmianobis khshirad atskhadebdnen. organizatsias shemushavebuli usaprtkhoeba da janmrteloba soplis meurneobis konventsia, 2001, romelits moitsavs mteli rigi riskebi, soplis meurneobis okupatsia, am saprtkheebis preventsiistvis da roli, rom kerdzo pirebs da organizatsiebs chartuli soplis meurneobis unda itamashos. Cropping sistemebi ganskhvavdeba permebi damokidebulia arsebuli resursebis da shezghudvebi; geograpia da klimati meurneoba; mtavrobis politika; ekonomikuri, sotsialuri da politikuri zetsola; pilosopia da kultura permeri.

gadasvlis gashenebis (an khazi da damtsvroba) aris sistema, romelshits tqe daitsva, gatavisuplebis nutrientebi mkhardasacherad gashenebis tsliuri da shemdeg mravaltsliani kulturebis vadit ramdenime tslis ganmavlobashi. mashin mitsis darcha fallow to tvitaghdgenis tqeshi, da permeri gadadis akhali mitsis, dabrunebis shemdeg mravali tslis ganmavlobashi (10 - 20). es fallow periodshi shemtsirda tu mosakhleobis simchidrove izrdeba, moitkhovs input nutrientebi (sasuki an manure) da zogierti sakhelmdzghvanelo Pest kontroli. tsliuri gasheneba shemdegi etapi intensivobis, romelshits ar arsebobs fallow periodshi. es moitkhovs kidev upro sakvebi da mavne organizmebis kontrolis sashualebebit. damatebiti industrializatsia gamoitsvia gamoqenebis monocultures, rotsa ert-erti jishi aris chadebuli didi acreage. imis gamo, rom dabali biomravalperovnebis, sakvebi gamoqeneba aris ertiani da mavneblebis, rogorts tsesi, daamqaron, sachiro iqo upro didi gamoqeneba pestitsidebis da sasukebis. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Share this:

Next Post
Oldest Page
Disqus Comments